Zarząd

Prezes

Piotr Prusak

Wiceprezes

Henryk Knera

Wiceprezes

Paweł Królikiewicz

Sekretarz

Michał Roman

Skarbnik

Dominika Pulit

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Łukasz Zając

Członkowie

Natalia Nowacka-Illich

Rafał Mróz